REGULAMIN MOBILNEJ STRZELNICY PRIME SHOOT

REGULAMIN MOBILNEJ STRZELNICY PRIME SHOOT

1. Mobilna Strzelnica PRIME SHOOT przeznaczona jest do rekreacyjnych imprez strzeleckich.
2. Na strzelnicy korzysta się z replik broni ASG, a za amunicje służą plastikowe kulki wystrzeliwane w kierunku celów.
3. Ze strzelnicy mogą korzystać bez ograniczeń osoby, które ukończyły 18 lat.
4. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać tylko za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, pod jego nadzorem.
5. Nie dopuszcza się do strzelania osób będących pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
6. Przed przystąpieniem do strzelania należy zapoznać się z techniczną obsługą broni, przedstawioną przez prowadzącego strzelnicę.
7. Korzystający ze strzelnicy zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i poleceń wydawanych przez prowadzącego strzelnicę.
8. Zabrania się wchodzenia przed stanowisko strzeleckie bez zgody prowadzącego strzelnicę.
9. Oddawanie strzału możliwe jest tylko w kierunku wyznaczonym (cele) przez organizatora.
10. Wszelkich czynności związanych z obsługą broni, dokonuje się wyłącznie z lufą skierowaną w kierunku celów na strzelnicy.
11. Strzelanie rozpoczyna się wyłącznie na komendę prowadzącego strzelanie.
12. Zakończenie strzelania zgłasza się prowadzącemu strzelanie.
13. Po zakończeniu strzelania broń rozładowuje się i przedstawia do kontroli prowadzącemu strzelanie.
14. Strzelanie i celowanie na terenie strzelnicy odbywa się wyłącznie na wyznaczonych stanowiskach strzeleckich, do tarcz lub innych przedmiotów będących celem na strzelnicy.
15. Na miejscu strzelniczym mogą przebywać tylko osoby oddające strzał (+opiekun osoby nieletniej).
16. Na komendę „STOP” należy bezwzględnie przerwać strzelanie.
17. Osobę naruszającą regulamin można usunąć ze strzelnicy.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright @ KONTRA24.PL PRIME Sp. z o.o.

Scroll to top